Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Nikado Karateklubb

Bältesgrader inom JKA

För att visa på vilken nivå man befinner sig i karate sker gradering inför en av JKA utsedd instruktör. När man klarat graderingen erhåller man ett färgat bälte.

 

Inom JKA Sweden graderar man sig oftast efter en termins träning vilket i de flesta fall är cirka fyra månader. De tekniker man får utföra följer JKA Swedens graderingsbestämmelser vilket innebär att alla får genomgå samma test. De första tio graderna kallas Kyu-grader och fr o m svart bälte kallas de Dan-grader.

 

Kyu-grader:

 • 10 kyu Vitt bälte (nybörjare)
 • 9 kyu Rött bälte
 • 8 kyu Orange bälte
 • 7 kyu Gult bälte
 • 6 kyu Grönt bälte
 • 5 kyu Blått bälte
 • 4 kyu Blått bälte
 • 3 kyu Brunt bälte
 • 2 kyu Brunt bälte
 • 1 kyu Brunt bälte

Dan-grader:

 • 1 dan Svart bälte (Sho-Dan)
 • 2 dan Svart bälte (Ni-Dan)
 • 3 dan Svart bälte (San-Dan)
 • 4 dan Svart bälte (Yon-Dan)
 • 5 dan Svart bälte (Go-Dan)
 • 6 dan Svart bälte (Rouku-Dan)
 • 7 dan Svart bälte (Nana-Dan)
 • 8-10 dan finns, men är mycket ovanliga utanför Japan.

Graderingsbetyg

Examinatorn har möjligheten att ger två betyg vid gradering:

 • Kari är godkänt och innebär att eleven har utfört de tekniker som är listade i graderingskompendiet, men utförandet och/eller kvaliteten kan förbättras.
 • Kyu ges då eleven har utfört teknikerna på ett fullt acceptabelt sätt, samt uppfyllt de krav som ställs på den tekniska kvaliteten.

Barngrader

Barngrader är uppdelade i flera steg för att tillgodose barns olika utvecklingsfaser. Inom varje grad finns uppdelningen i A, B, C och D. A och C kan jämföras med Kyu medan B och D kan jämföras med kari. Som exempel är första graderingen för barn ett prov till 9 C eller D, medan andra provet är till 9 A eller B.