Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Nikado Karateklubb

Graderingskrav 9 Kyu - 1 Kyu
Följer JKA Swedens graderingsbestämmelser

1 Kyu - Brunt bälte (tre svarta streck)                                                                                                               

Kihon

 1. Oi-zuki och Gyaku-zuki
 2. Kizami-zuki och Sanren-zuki
 3. Litet steg bakåt Gedan-barai, därefter Mae-ashi-geri, Mae-geri, Oi-zuki och Gyaku-zuki
 4. Soto-uke, Yoko-Empi, Uraken och Gyaku-zuki
 5. Uchi-uke, Haito, vänd Kiba-dachi och Tettsui, därefter Yoko-kekomi och Gyaku-zuki (2x)
 6. Age-uke, Tate-empi, därefter Shuto-uke, Mae-ashi-geri och Nukite, därefter Mawashi-geri och Gyaku-zuki (2x)
 7. Ett steg bakåt Age-uke, därefter Mawashi-geri, Uraken och Oi-zuki
 8. Mae-geri och Mawashi-geri med samma ben och Gyaku-zuki
 9. Mae-geri och Yoko-kekomi (framåt) med samma ben och Gyaku-zuki
 10. Ushiro-geri och Gyaku-zuki
 11. Uchi-mawashi-geri och Gyaku-zuki
 12. Mae-ashi-geri, Mae-geri, Mawashi-geri, Ushiro-geri och Yoko-kekomi
 13. Mae-geri, Yoko-kekomi och Ushiro-geri med samma ben

Kumite

 • Ju-Ippon Kumite: Oi-zuki, Mae-geri, Mawashi-geri, Yoko-kekomi, Ushiro-geri och Uchi-mawashi-geri
 • Ju-Kumite

Kata: Kanku Dai

 • 65 tekniker, Kiai på 15 och 65
 • Förklaring: Att titta på himlen. Ursprungligen namngiven efter Kung Siang Chun (Koshokun på japanska). Gammalt namn "Kushanku".

 

2 Kyu - Brunt bälte (två svarta streck)                                                                                                              

Kihon

 1. Oi-zuki
 2. Sanren-zuki
 3. Kizami-zuki, Oi-zuki och Gyaku-zuki
 4. Litet steg bakåt Gedan-barai, därefter Mae-geri, Oi-zuki och Gyaku-zuki
 5. Soto-uke, Yoko-Empi, Uraken och Gyaku-zuki
 6. Uchi-uke, Haito, vänd Kiba-dachi och Tettsui, därefter Gyaku-zuki (2x)
 7. Age-uke, Tate-empi, därefter Shuto-uke, Mae-ashi-geri och Gyaku-zuki, därefter Mawashi-geri och Gyaku-zuki (2x)
 8. Mae-geri, Mawashi-geri med samma ben och Gyaku-zuki
 9. Mae-geri, Yoko-kekomi (framåt) med samma ben och Gyaku-zuki
 10. Ushiro-geri
 11. Mae-ashi-geri, Mae-geri, Mawashi-geri, Ushiro-geri och Yoko-kekomi
 12. Mae-geri, Yoko-kekomi och Ushiro-geri med samma ben

Kumite

 • Ju-Ippon Kumite: Oi-zuki, Mae-geri, Mawashi-geri, Yoko-kekomi, Ushiro-geri och Uchi-mawashi-geri

Kata: Bassai Dai

 • 42 tekniker, Kiai på 19 och 42
 • Förklaring: Att storma en borg. Dai betyder stor. Gammalt namn "Passai", "Patsai" eller "Patasai"

 

3 Kyu - Brunt bälte (ett svart streck)                                                                                                                 

Kihon

 1. Oi-zuki
 2. Sanren-zuki
 3. Kizami-zuki, Oi-zuki och Gyaku-zuki
 4. Age-uke, Gyaku-zuki, därefter Gedan-Barai och Gyaku-zuki (bakåt)
 5. Soto-uke, Kiba-dachi, Yoko-empi och Uraken
 6. Uchi-uke, Kizami-zuki och Gyaku-zuki
 7. Age-uke, Tate-empi, därefter Shuto-uke och Gyaku-zuki, därefter Mae-Geri och Gyaku-zuki
 8. Shuto-uke, Mae-ashi-geri och Nukite (framåt och bakåt)
 9. Mae-ashi-geri, Mae-geri, Oi-zuki och Gyaku-zuki
 10. Mae-geri-chudan, Mae-geri-jodan och Gyaku-zuki
 11. Mawashi-geri, Uraken och Gyaku-zuki
 12. Mae-geri-jodan, Mawashi-geri-jodan och Gyaku-zuki
 13. Mae-ashi-geri, Mawashi-geri och Gyaku-zuki
 14. Mae-geri (framåt), Yoko-keage och Yoko-kekomi (åt sidan) med samma ben
 15. Kime och kontroll

Kumite

 • Ippon Kumite: Oi-zuki, Mae-geri, Mawashi-geri, Yoko-kekomi, Uchi-mawashi-geri

Kata: Tekki Shodan

 • 29 tekniker, Kiai på 15 och 29, ca 50 s
 • De fem viktiga teknikerna i Tekki: Kiba-Dachi, överkroppens vridning, huvudets vridning, armbågens position, helheten.
 • Förklaring: Rida till häst. Väldigt gammal Shurite kata som hette Naihanchi.

 

4 Kyu - Blått bälte (två svarta streck)                                                                                                               

Kihon

 1. Oi-zuki
 2. Sanren-zuki
 3. Gyaku-zuki, Gedan-barai och Gyaku-zuki
 4. Kizami-zuki, Oi-zuki och Gyaku-zuki
 5. Age-uke, Gyaku-zuki, Gedan-barai och Gyaku-zuki
 6. Soto-uke, Kiba-dachi samt Yoko-Empi och Uraken
 7. Uchi-uke, Kizami-zuki och Gyaku-zuki
 8. Kokutsu-dachi, Shuto-uke, Mae-ashi-geri och Nukite (framåt) : (bakåt) Kokutsu-dachi, Shuto-uke och Zenkutsu-dachi, Gyaku-zuki
 9. Mae-ashi-geri och Mae-geri
 10. Mae-geri, Oi-zuki, Gyaku-zuki och Gedan-barai
 11. Mae-geri-chudan, Mae-geri-jodan och Gyaku-zuki
 12. Mawashi-geri, Gyaku-zuki och Oi-zuki
 13. Mae-geri-jodan, Mawashi-geri-jodan och Gyaku-zuki
 14. Yoko-keage
 15. Yoko-kekomi
 16. Mae-geri (framåt) och Yoko-kekomi (åt sidan) på samma ben

Kumite

 • Ippon Kumite: Oi-zuki, Mae-geri, Mawashi-geri, Yoko-kekomi

Kata: Heian Godan

 • 23 tekniker, Kiai på 12 och 19, ca 50 s
 • Viktiga tekniker: Mizu-nagare kamae (3, 6)
 • Förklaring: Fridfull, en sammansättning av orden "heian" och "antei" som översättes frid och lugn. Gammalt namn "Channan" som senare blev "Pinan" vilket fortfarande används av en del andra stilar.

 

5 Kyu - Blått bälte (ett svart streck)                                                                                                                   

Kihon

 1. Oi-zuki
 2. Sanren-zuki
 3. Gyaku-zuki, Gedan-barai och Gyaku-zuki
 4. Age-uke, Gyaku-zuki och Gedan-barai (bakåt)
 5. Soto-uke, Kiba-dachi och Yoko-Empi
 6. Uchi-uke, Kizami-zuki och Gyaku-zuki
 7. Kokutsu-dachi och Shuto-uke därefter Zenkutsu-dachi och Gyaku-zuki (framåt & bakåt)
 8. Mae-geri
 9. Mae-geri, Oi-zuki, Gyaku-zuki och Gedan-barai
 10. Mae-geri-chudan och Mae-geri-jodan
 11. Mawashi-geri och Gyaku-zuki
 12. Mae-ashi-geri, Mawashi-geri och Gyaku-zuki
 13. Mae-geri-jodan och Mawashi-geri-jodan
 14. Yoko-keage
 15. Yoko-kekomi
 16. Mae-geri (framåt) och Yoko-keage (åt sidan) på samma ben

Kumite
Ippon Kumite: Oi-zuki, Mae-geri, Yoko-kekomi

 

Kata: Heian Yondan

 • 27 tekniker, Kiai på 13 och 25, ca 50 s
 • Viktiga tekniker: Kosa-dachi (13)
 • Förklaring: Fridfull, en sammansättning av orden "heian" och "antei" som översättes frid och lugn. Gammalt namn "Channan" som senare blev "Pinan" vilket fortfarande används av en del andra stilar.

 

6 Kyu - Grönt bälte                                                                                                                                                  

Kihon

 1. Oi-zuki
 2. Sanren-zuki
 3. Gedan-barai och Gyaku-zuki (bakåt)
 4. Soto-uke, Kiba-dachi och Yoko-empi
 5. Uchi-uke och Gyaku-zuki (bakåt)
 6. Age-uke, Gyaku-zuki och Gedan-barai
 7. Kokutsu-dachi och Shuto-uke därefter Zenkutsu-dachi och Gyaku-zuki
 8. Mae-geri
 9. Mae-geri, Oi-zuki, Gyaku-zuki
 10. Mae-geri-chudan och Mae-geri-jodan
 11. Mawashi-geri och Gyaku-zuki
 12. Mae-geri-chudan och Mawashi-geri-chudan
 13. Yoko-keage
 14. Yoko-kekomi

Kumite

 • Ippon Kumite: Oi-zuki, Mae-geri

Kata: Heian Sandan

 • 20 tekniker, Kiai på 10 och 20, ca 40 s
 • Viktiga tekniker: Migi-ashi-fumikomi, Kiba-dachi, Migi-empi-ate (12, 14, 16) (Kanske Migi-furi-empi)
 • Förklaring: Fridfull, en sammansättning av orden "heian" och "antei" som översättes frid och lugn. Gammalt namn "Channan" som senare blev "Pinan" vilket fortfarande används av en del andra stilar.

 

7 Kyu - Gult bälte                                                                                                                                                     

Kihon

 1. 1. Shiko-dachi och Sanren-zuki
 2. Gyaku-zuki
 3. Oi-zuki
 4. Gedan-barai och Gyaku-zuki (bakåt)
 5. Age-uke och Gyaku-zuki
 6. Soto-uke och Gyaku-zuki (bakåt)
 7. Uchi-uke och Gyaku-zuki
 8. Age-uke, Gyaku-zuki och Gedan-barai
 9. Kokutsu-dachi och Shuto-uke (framåt och bakåt)
 10. Mae-geri
 11. Mae-geri och Gyaku-zuki
 12. Mae-ashi-geri och Oi-zuki (bakåt)
 13. Mawashi-geri
 14. Mawashi-geri och Gyaku-zuki
 15. Yoko-keage
 16. Yoko-kekomi

Kumite

 • Gohon Kumite (med Mae-geri och Mae-ashi-geri)

Kata: Heian Nidan

 • 26 tekniker, Kiai på 11 och 26, ca 40 s
 • Viktiga tekniker: Jodan Uraken, Chudan Yoko-keage (7)
 • Förklaring: Fridfull, en sammansättning av orden "heian" och "antei" som översättes frid och lugn. Gammalt namn "Channan" som senare blev "Pinan" vilket fortfarande används av en del andra stilar.

 

8 Kyu - Orange bälte                                                                                                                                               

Kihon

 1. Kiba-dachi och Sanren-zuki
 2. Gyaku-zuki
 3. Oi-zuki
 4. Gedan-barai och Gyaku-zuki
 5. Age-uke och Gyaku-zuki
 6. Soto-uke och Gyaku-zuki
 7. Uchi-uke och Gyaku-zuki
 8. Kokutsu-dachi och Shuto-uke
 9. Mae-geri
 10. Mae-geri och Oi-zuki
 11. Yoko-keage
 12. Yoko-kekomi

Kumite

 • Gohon Kumite (med Gyaku-zuki)

Kata: Heian Shodan

 • 21 tekniker, Kiai på 9 och 17, ca 40 s
 • Viktiga tekniker: Kokutsu-dachi Shuto-uke (18, 19, 20, 21)
 • Förklaring: Fridfull, en sammansättning av orden "heian" och "antei" som översättes frid och lugn. Gammalt namn "Channan" som senare blev "Pinan" vilket fortfarande används av en del andra stilar.

 

9 Kyu - Rött bälte                                                                                                                                                     

Kihon

 1. Kiba-dachi och Choku-zuki
 2. Gyaku-zuki
 3. Oi-zuki
 4. Gedan-barai
 5. Age-uke
 6. Soto-uke
 7. Uchi-uke
 8. Kokutsu-dachi och Shuto-uke
 9. Mae-geri
 10. Mae-geri och Gyaku-zuki
 11. Mawashi-geri
 12. Yoko-keage
 13. Yoko-kekomi

Kumite

 • Gohon Kumite

Kata: Taikyoku Shodan

 • 20 tekniker, Kiai på 8 och 16
 • Förklaring: Taikyoku betyder "Storslagna Vyer", men kan också översättas som "första orsak" eller "första teknik".

Här kan du ladda ner hela graderingsprogrammet i pdf-format för utskrift.